[Kênh14] – Một gương mặt tưởng lạ nhưng lại rất là quen.