Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
18 năm bên nhà ga 'trên giấy' và một ngày...

18 năm bên nhà ga 'trên giấy' và một ngày...

Báo Tiền Phong
02/12/2022
Đảm bảo quyền lợi người dân sau khi hủy quy hoạch dự án ga đường sắt Đà Nẵng

Đảm bảo quyền lợi người dân sau khi hủy quy hoạch dự án ga đường sắt Đà Nẵng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
01/12/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt ở quận Liên Chiểu

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt ở quận Liên Chiểu

Báo Dân Sinh
22/11/2022
Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo

Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo

Báo VOV
19/11/2022
Cử tri Đà Nẵng vui mừng vì bỏ quy hoạch 'treo' ga đường sắt suốt 18 năm

Cử tri Đà Nẵng vui mừng vì bỏ quy hoạch 'treo' ga đường sắt suốt 18 năm

Báo Giao Thông
19/11/2022
Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo

Hủy quy hoạch ga Đà Nẵng sau gần 20 năm bị treo

Báo Đại Đoàn Kết
19/11/2022
Đà Nẵng: Hủy bỏ quy hoạch Dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Hủy bỏ quy hoạch Dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu

Báo Nhân Dân
18/11/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt 'treo' 18 năm

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt 'treo' 18 năm

Báo VietnamNet
18/11/2022
Đà Nẵng bỏ quy hoạch ga đường sắt quận Liên Chiểu sau 18 năm 'treo'

Đà Nẵng bỏ quy hoạch ga đường sắt quận Liên Chiểu sau 18 năm 'treo'

Tạp chí Mekong Asean
18/11/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch nhà ga đường sắt 'treo 18 năm'

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch nhà ga đường sắt 'treo 18 năm'

Báo Công An Nhân Dân
18/11/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt 'treo' 18 năm

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt 'treo' 18 năm

Báo Pháp Luật Việt Nam
18/11/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt treo 18 năm

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt treo 18 năm

Truyền Hình Thông Tấn
18/11/2022
Đà Nẵng bãi bỏ nhiều quyết định quy hoạch về ga đường sắt ở quận Liên Chiểu

Đà Nẵng bãi bỏ nhiều quyết định quy hoạch về ga đường sắt ở quận Liên Chiểu

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải
18/11/2022
Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch treo 18 năm Dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu

Đà Nẵng hủy bỏ quy hoạch treo 18 năm Dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu

Tạp chí VnEconomy
18/11/2022
Đà Nẵng: Hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt 'treo' 18 năm

Đà Nẵng: Hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt 'treo' 18 năm

Báo Sài Gòn Giải Phóng
18/11/2022
Đà Nẵng hủy dự án ga đường sắt 'treo' 18 năm tại Liên Chiểu

Đà Nẵng hủy dự án ga đường sắt 'treo' 18 năm tại Liên Chiểu

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
18/11/2022
Hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng sau 18 năm là dự án 'treo'

Hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng sau 18 năm là dự án 'treo'

Bảo Vệ Công Lý
18/11/2022
Dự án ga đường sắt Đà Nẵng chuyển lên huyện Hòa Vang

Dự án ga đường sắt Đà Nẵng chuyển lên huyện Hòa Vang

Báo Kinh Tế Đô Thị
18/11/2022