Treo hơn 18 năm và chưa biết tiếp tục lỗi hẹn đến khi nào

Treo hơn 18 năm và chưa biết tiếp tục lỗi hẹn đến khi nào

Ga Hà Nội di dời: Bồi hồi ngắm loạt ảnh thời xưa cũ

Ga Hà Nội di dời: Bồi hồi ngắm loạt ảnh thời xưa cũ

Ga Hà Nội trước khi di dời

Ga Hà Nội trước khi di dời

Ga Hà Nội sẽ phục vụ trung chuyển khách nội đô

Ga Hà Nội sẽ phục vụ trung chuyển khách nội đô

Di dời ga Hà Nội, sớm triển khai đường sắt đô thị tạo đà phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô

Di dời ga Hà Nội, sớm triển khai đường sắt đô thị tạo đà phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô

Tận mắt địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Di dời ga Hà Nội, sớm triển khai đường sắt đô thị tạo đà phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô

Di dời ga Hà Nội, sớm triển khai đường sắt đô thị tạo đà phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô

Dự án đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi: 20 năm thiết kế và cả nghìn tỷ đồng 'đi tong'?

Dự án đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi: 20 năm thiết kế và cả nghìn tỷ đồng 'đi tong'?

Cận cảnh ga Hà Nội và ga Thường Tín trước khi di dời

Cận cảnh ga Hà Nội và ga Thường Tín trước khi di dời

Ga Hàng Cỏ - Chứng nhân lịch sử ít được biết đến của Hà Nội

Ga Hàng Cỏ - Chứng nhân lịch sử ít được biết đến của Hà Nội
Ga Hàng Cỏ - Chứng nhân lịch sử ít được biết đến của Hà Nội
Ga Hàng Cỏ - Chứng nhân lịch sử ít được biết đến của Hà Nội

Ga Hàng Cỏ - Chứng nhân lịch sử ít được biết đến của Hà Nội

Di dời các ga Hà Nội, Giáp Bát, nhường đất cho công trình nào?

Di dời các ga Hà Nội, Giáp Bát, nhường đất cho công trình nào?

Cận cảnh vị trí được chọn làm nơi đặt ga Hà Nội sau khi di dời

Cận cảnh vị trí được chọn làm nơi đặt ga Hà Nội sau khi di dời

Ga Hà Nội sẽ ra sao sau di dời đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi?

Ga Hà Nội sẽ ra sao sau di dời đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi?

Di dời hạ tầng ga Hà Nội và Giáp Bát nhường đất cho metro như thế nào?

Di dời hạ tầng ga Hà Nội và Giáp Bát nhường đất cho metro như thế nào?

Tận mắt xem địa điểm sẽ di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt xem địa điểm sẽ di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi
Tận mắt xem địa điểm sẽ di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi
Tận mắt xem địa điểm sẽ di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt xem địa điểm sẽ di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt xem địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt xem địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi
Tận mắt xem địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi
Tận mắt xem địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Tận mắt xem địa điểm di dời Ga Hà Nội đặt tại Thường Tín và Ngọc Hồi

Hà Nội: Di dời 2 ga nội đô để làm metro Yên Viên - Ngọc Hồi

Hà Nội: Di dời 2 ga nội đô để làm metro Yên Viên - Ngọc Hồi

Bảo tồn ga Hà Nội trong phát triển đô thị

Bảo tồn ga Hà Nội trong phát triển đô thị