Đành rằng, việc lấy chồng người nước ngoài bây giờ cũng chả còn ai coi là chuyện xấu, là chuyện của mấy mợ "me tây" các cụ xưa từng dè bỉu.