Các bức họa bề mặt mặt trăng được chuyên gia bản đồ người Anh Thomas Harriot vẽ trước cả Galileo sắp được đem ra trưng bày trước công chúng.