Hàng loạt trò chơi "dựa hơi" câu chuyện lịch sử Trung Hoa đã và đang tiếp tục xuất hiện tại VN nhưng chưa game nào thực sự tạo được cú đột phá.