Nếu IAH không cập nhật trong 1 hay 2 tháng tới thì không chỉ tôi mà rất nhiều anh em khác cũng sẽ nghỉ game”, một game thủ lên tiếng.

Trường Nghi