Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gần 10.000 ca sốt xuất huyết trong 8 tháng

Gốc

Hanoinet - Theo yêu cầu của Sở Y tế, tất cả các ổ dịch mới phải được xử lý nhanh, đúng quy trình dù chỉ có 1 ca SXH ở ổ dịch mới đó. Sở sẽ tiến hành kiểm tra tận các ổ dịch để đôn đốc việc triển khai chương trình chống dịch SXH của UBND xuống các phường xã.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=94055