Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gần 10.000 lượt khiếu nại đất đai mỗi năm

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong vòng gần 3 năm qua số lượng người dân khiếu kiện về đất đai ngày càng tăng với các vụ việc có tính chất phức tạp...