Đón nhận thông tin Hạ viện Mỹ không thông qua kế hoạch giải cứu thị trường tài chính với tổng chi phí 700 tỷ USD, TTCK Việt Nam ngay lập tức phản ứng bằng việc gần 100% mã giảm sàn.