UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và bổ sung một số hạng mục quy hoạch, chỉnh trang khu di tích Hoàng thành Thăng Long giai đoạn 1.

Gan 100 ti dong chinh trang di tich Hoang thanh Thang Long - Anh 1

Khu di tích Hoàng thành Thăng LongẢnh: Ngọc Thắng

Cụ thể là chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và 2 hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao thuộc khu di tích; cải tạo, trùng tu các công trình kiến trúc phù hợp với chức năng mới của khu di sản.

Quy mô xây dựng bao gồm: tháo dỡ, hạ giải nhà cấp 4, nhà tạm không còn giá trị lịch sử, tu bổ, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị, tôn tạo sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 10.668 m 2 khu vực phía bắc Thành cổ Hà Nội nhằm tạo mặt bằng sạch, cảnh quan thông thoáng, liên thông các điểm di tích từ Bắc Môn đến Kỳ Đài.

Dự án được thực hiện với tổng kinh phí gần 100 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện từ năm 2016 - 2018.

Ngọc An