Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gần 134.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng

7 tháng qua, cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 44.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 lên 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 7/2022, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 7, cả nước còn có 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; có 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

7 tháng qua, cả nước có 133.700 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (Ảnh minh họa: KT)

7 tháng qua, cả nước có 133.700 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung 7 tháng, cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621.000 lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2,329.7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 31.200 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2022 là gần 3,336 triệu tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng, có 44.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 lên 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 7 tháng qua, cả nước có gần 95.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/gan-134000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-7-thang-post960027.vov