Việc người hồi gia tự ý rời khỏi địa phương đang trở thành vấn đề “đau đầu” của nhiều quận, huyện bởi nguy cơ tái nghiện cao