Số lượt người tham gia đón năm mới 2017 tại Quảng trường Thời đại lên đến gần 2 triệu người.