Gần 20.000 học sinh được hỗ trợ gạo

Gốc
TP - Ngày 1/12, theo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ 1.400.595 kg gạo cho 19.040 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT.

Đây là số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I, năm học 2015 – 2016 cho các học sinh của 225 trường ở khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 18.385 học sinh được hỗ trợ 5 tháng, 14 học sinh được hỗ trợ 4 tháng, 116 học sinh được hỗ trợ 3 tháng, 519 học sinh được hỗ trợ 2 tháng, 6 học sinh được hỗ trợ 1 tháng. Mức hỗ trợ là 15kg gạo/tháng/học sinh.

Tin nóng

Tin mới