Theo ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT, năm nay hội thi được tổ chức theo hình thức nhẹ nhàng hơn, chỉ tập trung cho các em nâng cao ý thức rèn chữ đẹp và giữ gìn vở sạch