Gần 200 cán bộ công đoàn ngành GTVT đưọc tập huấn nghiệp vụ

Gốc
Trong hai ngày 15-16/8/2013, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và tuyên truyền pháp luật ATGT năm 2013.

Tham dự và chỉ đạo Lễ khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, ủy viên đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN; đồng chí Đỗ Nga Việt, ủy viên BCH TLĐ lao động VN, Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cùng gần 200 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách của các Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Nguyễn Văn Ngàng đã giới thiệu về tình hình thực hiện NQ Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI và một số nội dung cấp bách; đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ IX và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.

3 chủ đề lớn được tập huấn tại hội nghị là: đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên giáo công đoàn; Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Ban TC-CĐGTVTVN

Tin nóng

Tin mới