Trong năm 2008, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ triển khai thực hiện hai dự án lớn là dự án đường sắt trên cao Hà Nội-Yên Viên-Ngọc Hồi và dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai, với tổng mức đầu tư gần 21.600 tỷ đồng.