Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ Công an, Bộ GTVT và Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về tình hình phương tiện chậm nộp phí sử dụng đường bộ.

Cục Đăng kiểm cho biết, tính đến 31-10-2015, tổng các phương tiện đến kỳ đăng kiểm nhưng không đi đăng kiểm và số phương tiện còn thời hạn đăng kiểm nhưng quá hạn nộp phí sử dụng đường bộ là 238.880 xe, với tổng số kinh phí nộp chậm hơn 644,600 tỷ đồng.

Theo Cục Đăng kiểm, các phương tiện này đã được đưa lên trang thông tin điện tử của Cục, các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát phương tiện đang lưu hành có thể dễ dàng tra cứu để đôn đốc, xử lý các phương tiện vi phạm.