Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định trích 26,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm nay hỗ trợ cho 4 tỉnh để chống hạn vụ hè- thu 2008.