Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gần 3.000 công nhân bỏ việc vì bị trừ lương

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo phản ánh của các công nhân, tháng lương 11 của họ đã bị trừ đi mỗi người từ 400-500 ngàn đồng mà không hề được thông báo trước.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=115511