Gần 3.000 tập đoàn san hô cứng ở Cù Lao Chàm được phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ

Gốc
Sau 2 năm thực hiện, gần 3.000 tập đoàn san hô cứng được phục hồi trên diện tích 4.000m2 tại bãi Bắc và bãi Tra ở Cù Lao Chàm.

Sau 2 năm thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ phục hồi một số loài san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có sự tham gia của cộng đồng”, đến nay đã có gần 3.000 tập đoàn san hô cứng được phục hồi trên diện tích 4.000m2 tại bãi Bắc và bãi Tra ở Cù Lao Chàm.

Gần 3.000 tập đoàn san hô cứng ở Cù Lao Chàm được phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ - Ảnh 1

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục hồi san hô tại Cù Lao Chàm đạt kết quả khá tốt.
Ảnh: Đỗ Huấn

Nhóm nghiên cứu cũng tách được 2.783 tập đoàn san hô tại khu vực và phục hồi lượng san hô này trên diện tích 4.000m2 tại bãi Bắc và bãi Tra.

Bên cạnh 2.783 tập đoàn san hô đã và đang được phục hồi trên nền rạn tự nhiên, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã xây dựng 2 vườn ươm san hô gồm 30 khung ươm tại bãi Nần và bãi Bò với 585 tập đoàn san hô được ươm. Tỷ lệ sống bình quân của các tập đoàn san hô sau khi tách và phục hồi đạt 79,8%, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,36cm/năm bao gồm cả san hô phục hồi trên nền rạn tự nhiên và vườn ươm.

Phương Hoa

Tin nóng

Tin mới