Gần 30.000 DN chết, thu ngân sách vẫn tăng 6,3%

Gốc
Theo ông Lê Quang Mạnh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 39.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 193,5 nghìn tỷ đồng.

Về mặt số lượng tăng 7,6%, nhưng lại giảm 19,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Gần 30.000 DN phá sản, ngừng hoạt động, nhưng thu ngân sách 7 tháng đầu năm vẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Số doanh nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động là 28.755, trong đó, có 4.499 doanh nghiệp đã chính thức giải thể hẳn.

"Còn lại 24.256 doanh nghiệp ngừng hoạt động, cũng có thể sẽ tiến hành giải thể và có thể hoạt động trở lại, và chưa thể khẳng định được đã ra khỏi thị trường hay chưa. Tuy vậy, theo tôi, con số trên vẫn là cao, khi tăng 1,8% so với 6 tháng cuối năm 2012 và tăng 10,54% so với cùng kỳ." - Ông Mạnh cho biết.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo của Bộ Tài chính vào đầu tháng 8/2013, lũy kế thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012. Thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79.615 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán, tăng 12,1% cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, mặc dù số lượng doanh nghiệp trong nước ngừng hoạt động và phá sản nhiều, tăng 1,6% so với cuối năm 2012, nhưng thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2013 vẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012 là một kì tích.

Duyên Duyên

Tin nóng

Tin mới