Gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tăng vốn đầu tư vào Việt Nam

Gốc
(Vitinfo) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 10 tháng đầu năm cả nước đã thu hút được hơn 11,26 tỷ USD vốn FDI; 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tăng vốn đầu tư.

Tin nóng

Tin mới