(HNMO)- Từ ngày 2/4/2009, Học viện Công nghệ thông tin (CNTT) HanoiCTT sẽ triển khai Chương trình Học bổng CNTT HanoiCTT 2009. Chương trình gồm 288 suất học bổng với tổng trị giá lên tới hơn 999 triệu đồng