Gần 47.000 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử

Gốc
ICTnews - Tổng cục Hải quan cho biết hiện đã có 46.919 doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), gấp 116,42 lần so với thời điểm mới triển khai năm 2009.

Với thủ tục hải quan điện tử, hàng hóa của doanh nghiệp có thể được thông quan sau 3 phút. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cục Hải quan TP.HCM có số lượng DN tham gia nhiều nhất, với 30.256 DN, tiếp đến là Cục Hải quan TP. Hải Phòng - 9.706 DN, Cục Hải quan Hà Nội - 2.449 DN, Cục Hải quan Lạng Sơn - 1.089 DN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương - 771 DN. TTHQĐT đã đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Cụ thể, số thu thuế qua TTHQĐT đạt 188 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua TTHQĐT đạt gần 200 tỷ USD, gấp 101,65 lần so với năm 2009. Đặc biệt, TTHQĐT giúp DN xuất nhập khẩu giảm thiểu được rất nhiều chi phí, công sức và thời gian. Đối với hàng hóa thuộc diện “luồng xanh” (thông quan trên cơ sở tờ khai điện tử hoặc chứng từ điện tử bổ sung), theo báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì thời gian thông quan trung bình chỉ còn 3 – 15 phút. TTHQĐT chỉ là bước khởi đầu của hoạt động cải cách, hiện đại hóa hải quan. Để triển khai thành công mô hình hải quan điện tử, giai đoạn 2011-2015, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest); xử lý dữ liệu thông quan điện tử (e-Clearant); thực hiện thanh toán phí, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); tiếp nhận, trao đổi thông tin giấy phép và C/O điện tử (e-C/O và e – Permit) với các cơ quan có liên quan.

Tin nóng

Tin mới