Gần 48 triệu người Mỹ sống ở mức nghèo đói

Gốc
(VOV) - Theo Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ ở mức 15,8%, tức là cứ 6 người Mỹ thì có 1 người sống trong nghèo đói. Tỷ lệ này cao hơn so với mức 13,2% đưa ra trước đó.

Cục Điều tra dân số và Viện Hàn lâm khoa học Mỹ cho biết, năm 2008, có gần 48 triệu người dân Mỹ sống ở mức nghèo đói, nhiều hơn so với báo cáo trước đó của Chính quyền Mỹ. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do cách tính toán và điều tra khác nhau của các cơ quan chính quyền Mỹ. Báo cáo trước đó không đưa ra các yếu tố về nâng cao chăm sóc y tế, vận tải, chăm sóc trẻ em và các yếu tố địa lý khác vào trong giá cả sinh hoạt. Ngoài ra, nó cũng không tính đến trợ cấp của chính phủ khi tính toán thu nhập. Kết quả là, con số chính thức đưa ra vào tháng trước có thể bỏ qua hàng triệu người nghèo, nhiều người trong đó trên 65 tuổi. Trong khi đó Cục điều tra dân số và Viện Hàn lâm khoa học Mỹ lại dựa theo tỷ lệ chuẩn mà Chính phủ đưa ra để tính toán số lượng người dân sống ở mức nghèo đói./. PV

Tin nóng

Tin mới