Gần 50% doanh nghiệp bị 'bêu tên' đã nộp nợ thuế

Gốc
Sau khi công khai 7 đợt nợ thuế, đã có 311/627 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp nợ vào NSNN, với số tiền gần 1.792 tỷ đồng; đã có 30 đơn vị nộp hết nợ.

Tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế đã đạt được kết quả tích cực. 5 tháng đầu năm 2016, sau 5 đợt công khai 655 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất đã có 322/655 đơn vị nộp nợ thuế, với số tiền là 146,8 tỷ đồng.

Gần 50% doanh nghiệp bị 'bêu tên' đã nộp nợ thuế - Ảnh 1

Đã có 311 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp nợ vào NSNN, với số tiền gần 1.792 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2015, sau khi công khai 7 đợt nợ thuế, đã có 311/627 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp nợ vào NSNN, với số tiền gần 1.792 tỷ đồng; đã có 30 đơn vị nộp hết nợ.

H.A

Tin nóng

Tin mới