Gần 600 việc làm dành cho sinh viên

Gốc
Sinh viên mới tốt nghiệp có thể tìm được việc làm phù hợp tại 17 công ty, doanh nghiệp tham gia “Ngày hội việc làm năm 2008” tại ĐH Nông lâm TP HCM, ngày mai.

Tin nóng

Tin mới