Gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới năm 2017

Gốc
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, năm 2017, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã gần 6.744 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 2.244 tỷ đồng bao gồm: Hỗ trợ quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, chợ nông thôn và phát triển sản xuất.

Gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới năm 2017 - Ảnh 1

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học là một trong những tiêu chí của xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thái Hiền

Năm 2017, thành phố phấn đấu có thêm 22 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo từ 46 đến 52%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ở khu vực nông thôn đạt 91%...

Minh Phú

Tin nóng

Tin mới