24h ngày 10/9/2016 Ban Tổ chức đã chính thức dừng nhận ảnh dự thi Vì bình yên cuộc sống. Đã có gần 8.000 ảnh gửi tới dự thi, Ban tổ chức xin giới thiệu một số bức của tác giả Lại Diễn Đàm (Hà Nội). Cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống” bắt đầu vào giai đoạn nước rút

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 1

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 2

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 3

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 4

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 5

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 6

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 7

Gan 8.000 anh du thi Vi binh yen cuoc song nam 2016 - Anh 8

BTC