Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bảo hiểm Bảo Việt, tính tới thời điểm hiện tại, tổng giá trị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra lên tới gần 80 tỷ đồng. Trong đó, các địa bàn bị thiệt hại lớn nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Thanh Hóa.

Các nghiệp vụ bảo hiểm có số chi bồi thường lớn như: Bảo hiểm tàu thủy khoảng 15 tỷ đồng; Bảo hiểm Xây dựng lắp đặt, Bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật gần 40 tỷ đồng; Bảo hiểm hàng hóa khoảng gần 10 tỷ đồng. Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như Bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người, ... ước bồi thường khoảng trên 15 tỷ đồng. So với con bão Sangxane và bão Chanchu xảy ra năm 2006, thì tổn thất được bảo hiểm do cơn bão số 9 vừa qua đối với Bảo Việt là không lớn. Điều đó một phần là do Bảo hiểm Bảo Việt đã có những chính sách quản lý khai thác bảo hiểm, đánh giá rủi ro tốt, kiên quyết không nhận bảo hiểm đối với những rủi ro xấu hay những đối tượng bảo hiểm không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro. Hiện Bảo hiểm Bảo Việt đang tiếp tục cập nhật số liệu tổn thất và bồi thường để giải quyết bồi thường trong thời gian sớm nhất cho những đối tượng thuộc trách nhiệm bảo hiểm bị thiệt hại. Hoàng Oanh