Gần 80 tỷ đồng xử lý chống sạt lở sông Hồng, sông Đà tại huyện Ba Vì

Gốc
UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số 6196/QĐ-UBND và Quyết định số 6151/QĐ-UBND về việc phê duyệt hai dự án Xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Phong Vân và Đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà khu vực xã Minh Quang (huyện Ba Vì).

Gần 80 tỷ đồng xử lý chống sạt lở sông Hồng, sông Đà tại huyện Ba Vì - Ảnh 1

Theo quyết định, đối với dự án tại xã Phong Vân, sẽ xây dựng công trình hộ chân bằng lăng thể đá đổ, lát mái kè toàn tuyến với chiều dài khoảng 950m tương ứng từ K2+000 đến K2+500 và từ K3+350 đến K3+800 đê hữu Hồng.

Đây là loại cấp công trình đê điều cấp III. Dự án trên có tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 - 2019 nhằm đảm bảo ổn định tuyến kè, chống sạt lở bờ sông, an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tạo cảnh quan môi trường...
Đối với dự án tại xã Minh Quang, sẽ xây dựng kè lát mái và gia cố, bổ sung hộ chân tuyến kè bảo vệ bờ sông Đà với tổng chiều dài khoảng 2.144m thuộc bờ hữu sông Đà. Đây là công trình đê điều cấp IV. Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện trong hai năm 2018 - 2019 nhằm đảm bảo an toàn công trình đê điều, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; tạo cảnh quan môi trường; đảm bảo an toàn thoát lũ theo quy hoạch phòng chống lũ. UBND huyện Ba Vì và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội lần lượt là hai đơn vị được giao triển khai hai dự án tại xã Phong Vân và Minh Quang. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về: Tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt; về toàn bộ quá trình tổ chức, quản lý thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư, thanh quyết toán đúng quy định pháp luật Giám sát thi công chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hoàn thành công trình đúng tiến độ…

Lâm Nguyễn

Tin nóng

Tin mới