Gần 800 điểm 10 môn GDCD, không có điểm 10 môn Ngữ Văn

Gốc
Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và phổ điểm một số khối truyền thông.

Theo thống kê kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2019 từ Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn hầu như cao hơn năm 2018.

Trong kỳ thi năm nay, có tổng cộng 784 thí sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân. Mức điểm trung bình của môn này là 7,37.

Tuy nhiên, trái ngược với kết quả thi môn giáo dục công dân, năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn ngữ văn và điểm trung bình là 5,48. Dù số lượng điểm cao thấp hơn nhiều so với các năm trước nhưng môn ngữ văn vẫn có trên 70% học sinh đạt điểm trung bình trở lên.

Còn lại, một số môn thi khối xã hội có kết quả như sau:

Môn Sử có đến 70% thí sinh đạt điểm dưới điểm trung bình. Môn Địa có điểm trung bình là 6,0 và có 42 bài thi đạt điểm 10.

Môn Lịch sử và môn Tiếng Anh vẫn có mức điểm dưới trung bình rất cao, song nhìn chung vẫn 'nhỉnh' hơn một chút so với năm 2018. Cụ thể, với môn Lịch sử, trên 70% thí sinh đạt điểm dưới 5 và có 12 bài thi đạt điểm 10. Còn môn tiếng Anh có gần 300 thí sinh đạt điểm 10 và gần 70% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Trong khi đó, một số môn thi khối tự nhiên có mức điểm cao hơn.

Trong đó, môn Toán có điểm trung bình là 5,64 điểm và có 12 bài thi đạt điểm 10. Môn Vật lý có điểm trung bình là 5,57 và chỉ duy nhất có 2 bài thi đạt điểm 10.

Và môn Hóa học có điểm trung bình là 5,35 và có 12 bài đạt điểm 10. Môn Sinh học có điểm trung bình là 4,68 điểm và có 39 bài thi đạt điểm 10.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn năm trước. Đa số môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5, 6. Ba môn Lịch sử, Tiếng Anh, Sinh học, điểm trung bình dưới 5.

Trong tổng số 1.287 điểm 10 các môn, Giáo dục Công dân có tới 784 bài thi; Tiếng Anh đứng thứ hai với 299 bài; Lịch sử xếp thứ ba với 80 bài.

Bình An