Gần 899 tỷ đồng đầu tư cho vùng chuyển dân sông Đà - Hòa Bình

Gốc
ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1588/QĐ ngày 9-10-2009 về phê duyệt Đề án ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà - Hòa Bình giai đoạn (2009-2015) với tổng vốn đầu tư gần 899 tỷ đồng.

Đề án được thực hiện tại 36 xã, phường thuộc năm huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và TP Hòa Bình. Trong đó có 26 xã, phường nằm trong vùng lòng hồ sông Đà và 10 xã đón nhận, bố trí tái định cư; phấn đấu đến năm 2015 sẽ giải quyết cơ bản việc tái định cư cho các hộ trong vùng chuyển dân sông Đà. Đồng thời khai hoang hơn 200 ha ruộng bậc thang, trồng 3.050 ha rừng kết hợp (phòng hộ và sản xuất) để người dân tái định cư có việc làm và có ruộng để sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình; hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất cho năm nghìn hộ dân và đào tạo nghề cho khoảng 10 nghìn người. Đề án còn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em các dân tộc vùng chuyển dân sông Đà, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tin nóng

Tin mới