Kỷ lục tăng 1,1 triệu trong vòng 24 giờ hôm 14.1 của Downadup.b vẫn chưa dừng lại. 48 giờ sau đó, con số mà hãng bảo mật F-Secure ghi nhận được đã là 8.976.038 máy tính bị nhiễm – tức tăng thêm gần 5,5 triệu so với con số 3,521,230 ngày 14.1.