Hanoinet - BBC cho biết khi vụ việc xảy ra, có khoảng 10.000 người đang tập trung tại đền Chamunda Devi ở thành phố lịch sử Jodhpur để dự khai mạc lễ hội Navaratra, một lễ hội kéo dài 9 ngày của người Hindu.