Các doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,3% về số lượng và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.500 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710.600 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Gan 92.000 doanh nghiep duoc thanh lap moi trong 10 thang - Anh 1

Trong 10 tháng cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
(Ảnh minh họa: KT)

Trong 10 tháng năm nay còn có 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 114.300 doanh nghiệp. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 10 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông, hoạt động dịch vụ, công nghiệp chế biến, sản xuất, phân phối điện, nước, gas…

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhưng số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước; riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng như vốn đăng kí giảm trong 10 tháng

Mặc dù vậy, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng vẫn là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng nhẹ./.

PV/VOV.VN