“Gạn đục khơi trong” mùa lễ hội

Gốc
(HNM) - Đầu năm mới, mùa lễ hội là nơi những nét đẹp văn hóa của dân tộc được khơi dậy. Tuy nhiên, những "gợn đục" vẫn còn tồn tại ở một số lễ hội hay những vi phạm thường gặp cần được chấn chỉnh ngay từ đầu mùa.

Tin nóng

Tin mới