Những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới còn nhiều bỡ ngỡ và không khỏi lo lắng làm sao sớm bắt nhịp được với các hoạt động “gấp gáp” của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, rèn luyện với cường độ khá cao...