Gần hai tỷ đồng góp quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” TP Hải Phòng

Gốc
NDĐT- Gần hai tỷ đồng được 147 tập thể và cá nhân hảo tâm đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” TP Hải Phòng trong Hội nghị biểu dương tập thể tiêu biểu đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2012 và tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2103.

Năm 2012, quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” TP Hải Phòng tiếp nhận số tiền ủng hộ 3,17 tỷ đồng, cao gấp gần 1,5 lần so với năm 2011. Trong đó có 15 tổ chức, doanh nghiệp đóng góp từ 50 triệu đồng trở lên.

Từ nguồn quỹ này, nhiều gia đình chính sách được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; được tặng sổ tiết kiệm và giúp đỡ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vươn lên thoát nghèo, tạo dựng cuộc sống ổn định, khá giả…

Trong lễ phát động đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2013, 147 tập thể, cá nhân đã đóng góp ủng hộ quỹ số tiền 1,996 tỷ đồng. Với nguồn quỹ vận động trong năm 2013, Hải Phòng phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu: bảo đảm 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của dân cư nơi cư trú. Từ năm 2015 tất cả gia đình người có công đều có nhà ở kiên cố theo Nghị quyết 15 T.Ư (khóa XI)

Trong dịp này, TP Hải Phòng biểu dương và tặng bằng khen 15 tập thể có nhiều đóng góp tích cực xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”.

NGÔ QUANG DŨNG

Tin nóng

Tin mới