Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gắn kết hộ để đoàn kết và phát triển

Gốc

QĐND – Ngày 23-11, Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức hội nghị tổng kết công tác gắn kết hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2011. Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã tổ chức gắn kết cho 846 cặp hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS. Thông qua mô hình “gắn kết hộ”, Công ty thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Vận động bà con không theo đạo "Tin lành Đề-ga", không nghe kẻ xấu xúi giục gây rối và vượt biên. Qua hoạt động gắn kết hộ, các gia đình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mô hình “gắn kết hộ”, thực chất là thực hiện phong trào “dân vận khéo, dân vận có hiệu quả”, trực tiếp làm chuyển đổi nhận thức của đồng bào địa phương trong đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất. Mô hình đã đóng góp phần lớn vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

QĐND – Ngày 23-11, Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức hội nghị tổng kết công tác gắn kết hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2011. Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã tổ chức gắn kết cho 846 cặp hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS. Thông qua mô hình “gắn kết hộ”, Công ty thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Vận động bà con không theo đạo "Tin lành Đề-ga", không nghe kẻ xấu xúi giục gây rối và vượt biên. Qua hoạt động gắn kết hộ, các gia đình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mô hình “gắn kết hộ”, thực chất là thực hiện phong trào “dân vận khéo, dân vận có hiệu quả”, trực tiếp làm chuyển đổi nhận thức của đồng bào địa phương trong đời sống, sinh hoạt và lao động sản xuất. Mô hình đã đóng góp phần lớn vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Quang Hồi

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/167738/Default.aspx