Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gắn lợi ích của nông dân với doanh nghiệp

Gốc

* Nông dân được cấp bò, trả dần bằng sữa * Công ty đầu tư thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật hiện đại cho người nuôi bò * Bảo đảm thu mua sữa với giá hợp lý

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/182988