Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gần như không giới hạn kinh phí

Gốc

Hanoinet - Với gần 83 triệu USD kinh phí đầu tư, TNGT trên 4 tuyến đường lớn gồm QL3, QL5, QL10 và QL18 được kì vọng sẽ giảm đi một nửa so với hiện nay. Đó là mục tiêu của Dự án “Tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc VN” sử dụng vốn vay JBIC, được cơ quan Tư vấn là Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) vừa hoàn tất Báo cáo cuối kì. Đây là dự án mang tính tổng thể, đề ra các nội dung công tác cụ thể làm giảm TNGT tại các quốc lộ 3, 5, 10, 18 và có ý nghĩa khuyến nghị đối với cải thiện ATGT toàn bộ hệ thống quốc lộ.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=22820