Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gắn phát triển với quy hoạch và kinh nghiệm ở Quảng Ninh

ND - Những năm gần đây, Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn của Quảng Ninh là gắn phát triển kinh tế - xã hội với việc xây dựng quy hoạch.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137709&sub=56&top=38