Tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến CNVC-LĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Đây là trọng tâm phong trào thi đua năm 2016 vừa được Công đoàn (CĐ) Sở Giao thông Vận tải TP HCM triển khai đến các CĐ cơ sở trực thuộc sáng 1-3.

Gan thi dua voi thuc thi cong vu - Anh 1

Đại diện Công đoàn Sở Giao thông Vận tải TP HCM (giữa) tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: Khánh An

Trong năm 2015, điểm nhấn trong hoạt động CĐ Sở Giao thông Vận tải TP HCM là triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ. Từ các nguồn vận động, CĐ sở đã chi hơn 18,8 tỉ đồng chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đội ngũ CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng với 28 đề tài sáng kiến, giải pháp được thực hiện, làm lợi và tiết kiệm hơn 50 tỉ đồng.

Sáng cùng ngày, tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2015, LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, CNVC-LĐ quận đã thực hiện 469 sáng kiến, cải tiến, làm lợi và tiết kiệm hơn 22,7 tỉ đồng.

K.An - N.Kiều