Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2022, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Nam đạt trên 5.800 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 6/2022, nguồn vốn này mới chỉ giải ngân đạt xấp xỉ 30%. Thời gian còn lại để thi công công trình trong năm nay không còn nhiều vì chỉ còn 3 tháng nữa là đến mùa mưa. Tỉnh Quảng Nam đã và đang thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó đáng chú ý nhất là cắt giảm, điều chuyển nguồn vốn, điều chuyển lãnh đạo các Ban Quản lý dự án nếu tiến độ giải ngân không đạt yêu cầu. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gan-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-44724.htm