TP - Nghị sỹ có thâm niên cao nhất trong Thượng nghị viện Mỹ là Thượng nghị sỹ (TNS) bang Virginia Robert Byrd, sinh năm 1917, năm nay đã 92 tuổi và là nghị sỹ 9 khóa liền, kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ.

Khi ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ, người ta cho rằng người Mỹ đã lựa chọn thế hệ lãnh đạo mới trẻ trung, nhưng thực ra trên chính trường Mỹ hiện nay còn rất nhiều chính khách ngoài 90 tuổi. Hồi tháng trước, khi quốc hội Mỹ biểu quyết về Dự thảo luật cải cách chế độ y tế gây tranh cãi, ông Byrd buộc phải rời viện điều dưỡng để về bỏ phiếu vì lá phiếu của ông có ý nghĩa quyết định. Nhưng Robert Byrd chưa phải là TNS già nhất ở Mỹ. TNS bang Nam Carolina Strom Thurmond khi ông nghỉ hưu vào năm 2003 cũng là lúc tổ chức sinh nhật lần thứ 100. Tuy nhiên, Robert Byrd cho biết ông đã quyết định sẽ ra tranh cử tiếp trong cuộc tổng tuyển cử 2012 mà quyết không chịu nghỉ hưu. Nếu tái đắc cử và trụ được hết nhiệm kỳ thứ 9 thì khi mãn khóa ông đã 101 tuổi, sẽ phá được kỷ lục TNS già nhất lịch sử của Strom Thurmond. Trong Thượng viện, có rất nhiều ông nghị tuổi 70, 80. Tuy khi tranh cử, người Mỹ thích khẩu hiệu change (thay đổi), nhưng lại không chịu chấp nhận thay đổi “truyền thống chính trị người già”. Theo Hiến pháp Mỹ, sự tồn tại của các TNS có thâm niên giúp tránh xảy ra việc quốc hội thông qua một cách khinh suất những đạo luật đáp ứng yêu cầu trước mắt của cử tri, giữ được sự cân bằng giữa thay đổi và ổn định. Tại Thượng viện Mỹ, quyền lực thực sự ngoài việc bỏ phiếu, quan trọng hơn là kiểm soát được các ủy ban có giá trị chiến lược - những ủy ban ngoài việc có ảnh hưởng lớn còn là điều kiện để các nhà tài trợ mở hầu bao mỗi khi diễn ra bầu cử. Sự lựa chọn các chủ tịch ủy ban hoàn toàn dựa vào thâm niên của TNS nên những người nắm giữ chức chủ tịch các ủy ban quan trọng toàn là người già. Lan Hương Theo Minh Báo