(ANTĐ) - Với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố Hà Nội trong năm qua đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhân lên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm và TNXH ở Thủ đô.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2009 đã phát huy được sức mạnh của các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và TNXH một cách toàn diện. Điều này thể hiện rõ nét qua những kết quả cụ thể đã được Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng. Nổi bật là các mô hình, chuyên đề theo hướng “Tự phòng, tự quản” của nhân dân về ANTT đã được các cấp cơ sở nghiên cứu, xây dựng mới với những nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn địa bàn, góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm của công dân trong công tác giữ gìn ANTT. Qua thực hiện các chuyên đề, mô hình “tự phòng, tự quản”, nhân dân đã tích cực tham gia cung cấp cho lực lượng công an 66.127 tin có liên quan đến ANTT; trong đó có 9.205 tin liên quan đến ANCT, 32.380 tin về tội phạm hình sự, 15.651 tin về TNXH và 4.391 tin khác. Những nguồn tin do nhân dân cung cấp đã giúp các lực lượng Công an Hà Nội điều tra, khám phá 5.035 vụ với 5.277 đối tượng phạm pháp hình sự; 2.483 vụ, 2.890 đối tượng phạm tội về ma túy; 2.406 vụ đánh bạc; bắt và vận động đầu thú 106 đối tượng có lệnh truy nã... Bên cạnh việc cung cấp thông tin giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trong năm 2009, nhân dân các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố còn phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản và lực lượng công an tham gia 278.900 lượt tuần tra, giữ gìn TTGT, TTĐT, góp phần đảm bảo ANTT; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, các điểm lễ hội xuân, các kỳ cuộc lớn diễn ra trên địa bàn Hà Nội... Cùng với những kết quả trên, mô hình “tự phòng, tự quản” được xây mới ở các cấp cơ sở còn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; trong đó các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, MTTQ, CCB đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp quản lý tốt 18.025 đối tượng; giải quyết dứt điểm 6.738 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT... Song song với việc xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở, thành phố Hà Nội còn coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình “Cụm liên kết an toàn về ANTT” ở các địa bàn giáp ranh để tạo thế trận an ninh liên hoàn, khép kín. Theo đó, các “Cụm liên kết an toàn về ANTT” đều đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở do lực lượng công an làm tham mưu thường trực. Đến nay, Hà Nội đã và đang duy trì hoạt động 249 “Cụm liên kết an toàn về ANTT”, bao gồm 26 cụm liên kết với các tỉnh; 38 cụm liên kết các quận, huyện; 52 cụm liên kết các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 133 cụm liên kết các phường, xã, thị trấn. Quán triệt phương châm kết hợp chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các thôn, làng, khối phố, khu dân cư với xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả thế trận liên kết ở địa bàn giáp ranh, Ban chỉ đạo các “Cụm liên kết an toàn về ANTT” đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện trên 250 mô hình, chuyên đề vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống cháy nổ có hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình “Hộ tự phòng, số nhà tự quản”, “Tổ liên gia phòng chống tội phạm trộm, cướp”, “Câu lạc bộ sau cai nghiện”, “Xây dựng tuyến phố, đường làng, ngõ xóm văn minh, an toàn” “Cựu quân nhân tham gia giữ gìn ANTT”, “Tổ dân phố vững mạnh về ANTT, “Cầu thang an toàn, văn hóa”, “Dòng họ tự quản”... Khi thành phố Hà Nội được mở rộng, phong trào “tự phòng, tự quản” được tiếp tục triển khai đến các địa bàn mới hợp nhất.