(VietNamNet) - Cà phê VN đang có nhiều cơ hội để nâng cao giá trị xuất khẩu. Chủ tịch Vicofa khẳng định, con số 2 tỷ USD thu về từ cà phê rất gần, nếu Việt Nam cải thiện được chất lượng cà phê - vốn là "gánh nặng" lâu nay.